Agenda | Jouw Netwerkcoach
Volg ons op en

AGENDA

 

 

Netwerksessies 2018

Het volledige pakket, dat bestaat uit de 4 onderstaande onderwerpen, wordt verdeeld over 2 halve dagen. Eerst behandelen we onderwerpen 1 en 2 tezamen en vervolgens 3 en 4. Je kan ervoor kiezen om je in te schrijven voor het volledige pakket of enkel voor de onderwerpen 1 en 2. Het is niet mogelijk om alleen de onderwerpen 3 en 4 te volgen, wegens de vereiste voorkennis die je in de eerste twee opdoet.

Deze netwerksessies vinden plaats op een unieke locatie, waardoor de plaatsen beperkt zijn. Schrijf je dus snel in!

De netwersessies zullen plaatsvinden op de volgende data en locatie:

Locatie: CC De Werf/Aalst

 • 22 februari: Netwerksessie 1: onderwerpen 1 & 2
 • 23 maart: Netwerksessie 2: onderwerpen 3 & 4

 

Locatie: BnB Herenhuis/Izegem

 • 24 mei: Netwerksessie 1: onderwerpen 1 & 2
 • 29 juni: Netwerksessie 2: onderwerpen 1 & 4

 

Locatie: Huis van de Bouw/Zwijnaarde

 • 13 september: Netwerksessie 1: onderwerpen 1 & 2
 • 12 oktober: Netwerksessie 2: onderwerpen 3 & 4

 

Locatie: Het Anker/Mechelen

 • 22 november: Netwerksessie 1: onderwerpen 1 & 2
 • 14 december: Netwerksessie 2: onderwerpen 3 & 4

 

Inhoud onderwerpen:

 1. Haal met de juiste techniek het maximale uit elk netwerkevent
  Netwerken, hoe begin je eraan en wat levert het je op? Leer de kneepjes van het vak en ontdek waar je op moet letten voor, tijdens én na een netwerkevent.
 2. Van offline naar online netwerken met een uniek LinkedIn®-profiel
  Maak stap voor stap een uniek profiel aan op LinkedIn® en leer je te onderscheiden van je concurrent.
 3. Hoe breid je je netwerk uit met behulp van LinkedIn®?
  Ontdek 9 manieren om de juiste contactpersonen te vinden via LinkedIn® en je netwerk op een kwalitatieve manier uit te breiden.
 4. Hoe communiceer en verbind je online met jouw netwerk?
  Leer de waardevolle informatie op LinkedIn® lezen, ontdek de kracht van Magische Mail en ontvang praktische tips omtrent een professionele bedrijfspagina.

 

Programma:

 • 13.00 - 14.00: Verwelkoming, ontvangst en lunch
 • 14.00 - 15.30: Netwerkcoaching
 • 15.30 - 16.00: Pauze + versnaperingen
 • 16.00 - 17.30: Netwerkcoaching
 • 17.30 - 18.30: Vrij netwerken

 

Algemene factuurvoorwaarden

1. Alle facturen van Jovastco zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet voldoen van de factuur door de Klant op de vervaldatum, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst een interest verschuldigd van 12% per jaar, vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 250 EUR. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

2. Betwisting van de factuur dient binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan de andere Partij te worden kenbaar gemaakt. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is.

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Vragen? Bel dan naar +32 2 880 82 12, of mail naar boekhouding@jouwnetwerkcoach.be