30% korting

Bespaar dankzij KMO-portefeuille

Jouw Netwerkcoach is een afdeling van de maatschappelijke zetel Jovastco BVBA en is onder deze naam geregistreerd KMO-dienstverlener onder volgende nummers:

 • Opleiding (netwerktraining): DV.O228839
 • Advies (netwerkstrategie): DV.A228840

IN 'T KORT

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Jouw Netwerkcoach is onder de maatschappelijke zetel geregistreerd als KMO-dienstverlener voor zowel:

 • Opleiding onder het nummer DV.O228839, als
 • Advies onder het nummer DV.A228840.

WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviezen voor bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor jouw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het eenvoudig om je aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Elke kmo krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Wil je weten wat er precies onder opleiding of advies valt? Onderstaande definities brengen raad:

OPLEIDING

 • wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • wie: voor de werkenden in je bedrijf
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van je onderneming
 • doel: je Vlaamse onderneming professionaliseren

Voorwaardenvoor steun van de kmo-portefeuille voor je opleiding:
 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

ADVIES

 • wat: schriftelijke raadgevingen – bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming
 • doel: de raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor je bedrijf

Voorwaarden voor steun van de kmo-portefeuille voor je advies:

 • Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
 • Het advies staat in een geschreven document.
 • De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
 • Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
 • Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

KOMT MIJN ONDERNEMING IN AANMERKING VOOR DE SUBSIDIE?

Met deze checklist ontdek je of je binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

Vijf keer ja? Registreer nu en vraag je subsidie aan. 

Gelieve volgende registratienummers te gebruiken: 

 • Opleiding - DV.O228839
 • Advies - DV.A228840

Voor elke opleiding onderteken je voor de KMO-portefeuille een samenwerkingsovereenkomst, dan kan volledig online.

30% korting

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x